Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2020 – 2021 Eğitim Modeli Senato Kararı

 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2020 – 2021 Eğitim Modeli Senato Kararı

Sevgili Öğrencilerimiz, Sizlerin iyi bir eğitim alması, güçlü, donanımlı, yüreği vatan ve millet sevgisi ile dolu birer birey olarak yetişmesi en büyük arzumuzdur. Ama bunlardan daha da önemlisi sizlerin, ailelerinizin, dostlarınızın ve bütün sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmesidir. Nitekim Anayasamız başta olmak üzere tür metinlerde de bu husus koruma altına alınmıştır.

Bilindiği üzere şu anda tüm dünyada, ülkemizde ve Ankara’mızda yaşanan Covid 19 pandemisi nedeniyle herkesin en temel hakkı olan sağlıklı bir ortamda yaşama tehditlerle karşı karşıya kalmıştır. Bu hususlar göz önünde bulundurularak Üniversitemiz Senatosu 11 Eylül 2020 tarihinde toplanıp durum değerlendirmesi yapmış ve eğitim öğretim sürecinin nasıl yürüyeceğini kararlaştırmıştır.

Buna göre; 5 Ekim 2020 tarihinden itibaren 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi ile sınırlı olmak üzere Üniversitemizde ön lisans ve lisans düzeyindeki tüm programlarda yürütülen dersler uzaktan eğitim yoluyla yapılacaktır.

Uzaktan eğitim; birimlerimizin yönetim kurullarının teklifleri doğrultusunda Senatomuzun aldığı kararlar ile MERGEN Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden “Materyal Yükleme”, “Materyal Yükleme ve Online Ders” ve “Online Ders” şeklinde yürütülecektir. Maalesef güz yarıyılında ön lisans ve lisans düzeyinde yüz yüze eğitim yapamayacağız. Uygulamaya ilişkin kılavuz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca hazırlanıp Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır. Öğretim elemanlarımıza ve öğrencilerimize sağlıklı günler dileriz.

Prof. Dr. Rektör

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın