Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Köklü Değişimler | Yaz Okulu | Bütünleme | Onur Belgesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde Köklü Değişimler

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nde Köklü Değişimler | Yaz Okulu | Bütünleme | Onur Belgesi

Üniversitemizin değerli akademik kadrosu ve sevgili öğrenciler,

 

Bugün (27 Ağustos 2019) Resmi Gazete’de Üniversitemizin eğitim, öğretim ve sınav faaliyetlerinin içeriğini düzenleyen Ön Lisans – Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yayımlandı.

 

Yönetmelik hazırlık sürecinde öğrencilerimizden ve akademik personelimizden gelen şikayet, eleştiri ve öneriler dikkate alındı. Üniversitemizin ilgili karar organlarında bu öneriler uzun süre tartışıldı ve nihai halini aldı.

 

Yeni yayımlanan Yönetmelikte temel hedefimiz, sahip olduğumuz köklü eğitim geleneğini daha ileri noktalara taşımak, ulusal ve uluslararası alanda rekabete hazır bir eğitim vermek ve yaşandığı belirtilen mağduriyetleri ortadan kaldırmaktır.

 

Ön Lisans – Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmenliği’nde üniversitemize özgü yapılan yenilikler ana başlıklarıyla şu şekilde özetlenebilir:

 

Çokça eleştiri ve şikayet konusu olan, ders kayıt sürecinde danışman onayı zorunluluğu kaldırılmıştır. Öğrencilerimiz arzu ederlerse, herhangi bir sıkıntı yaşarlarsa ya da kayıt sürecinde destek almak isterlerse kendilerine atanan danışmanlara başvurabileceklerdir.

 

Öğrenci ve öğretim üyelerimizin yoğun talepleri üzerine Yaz Okulu uygulaması kaldırılmış, öğrencilerimize herhangi bir nedenle başarısız oldukları dersleri telafi edebilmeleri için bütünleme sınavı uygulaması getirilmiştir.

 

Mezuniyet Ortalaması 3 – 3,49 arasında olan öğrenciler Onur Öğrencisi, 3,50 ve üzeri olanlar ise Yüksek Onur Öğrencisi olarak kabul edilecektir.

 

YÖK 5(ı) dersleri Uzaktan Öğretim ve e-sınav uygulaması ile öğrencilerimiz belli bir zaman ve sınıf içerisinde bulunmadan 7/24 dersleri izleyebilecek ve YÖK onayı verilmesi halinde e-sınav uygulaması başlatılacaktır.

 

Üniversitemiz öğrencileri için farklı fakültelerden yetenek, ilgi ve istekleri doğrultusunda ders seçebilmelerinin önü açılmış, bu uygulamanın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

 

Katılımcı, şeffaf ve demokratik bir üniversite olma adına atılan bu adımımızın üniversitemiz, akademik personelimiz ve öğrencilerimiz için hayırlı olmasını temenni eder, başarılar dileriz.

Comments

comments

leave a reply

Gazi Üniversitesi Ailesi

Must see news