Gazi Üniversitesi Ders Seçimleri Nasıl Yapılır?

Merkez Kütüphaneden Ödünç Kitap Nasıl Alınır Gazi Üniversitesi Ders Seçimleri

Bu öğretim yılı ders kaydı 19 – 22 Eylül 2019 tarihinde yapılacaktır. Sistem sabah 10.00 gibi açılıyor… 3 gün süreniz olacaktır. Sisteme aşırı yüklenme sonucu kasacağından dolayı 3 gün içerisinde yapabilirsiniz.

Öğrenci No’nuzu öğrenmek için tıklayınız

23-25 Eylül 2019  | Bu öğretim yılı Danışman onayları, ders  ekleme- bırakma ve mazeretli kayıtlar için belirlenmiş tarihtir. !!!Danışman onayları öğrenci ile birlikte gerçekleştirildiğinden, bu tarihler arasında danışmanınızla birlikte seçtiğiniz dersleri kontrolünü gerçekleştirmelisiniz. Öğrenci ders kayıtları sırasında oluşan  aksaklıklar(hatalı şube ya da ders seçimi vb.) bu tarihler arasında düzeltilecektir.

 

1-  Öğrenci Ders Kayıtları Nasıl Yapılacak

Gazi Üniversitesi Öğrenci Bilgi Sistemi‘ne giriş yapıyoruz.
Öğrenci No. Öğrenci Kimliği
Şifre T.C. Kimlik Numarasının Son 6 Hanesi

http://ogrenci.gazi.edu.tr/yeni_ogrenci_no/ adresine kayıt olduktan birkaç gün sonra T.C. Kimlik numaranızla giriş yaparak Öğrenci Numaranızı öğrenebilirsiniz.

ÖĞRENCİ NUMARANIZIN ANLAMI
Örneğin; Numaranız 190513041 ise;

190: 2019 yılında kayıt oldunuz
513: Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı kodudur. Bu Ana Bilim Dalında okuyorsunuz.
041: 95. sıra listedeki sıranızı gösterir.

 

2- Bilgi Güncellemesi

 • Ders kaydı yapabilmeniz için bilgilerinizi güncellemeniz gerekebilir.
 • Bilgileriniz bölümünü doğru bilgilerle tamamlamayı unutmayın!
 • Burada mail adresinizi lütfen güncelleyiniz. Aksi takdirde danışmanınız tarafından gönderilen mailler size ulaşmayacaktır.

3- DERS KAYIT SEKMESİ

Solda yer alan sütundaki Ders Kayıt bağlantısı tıklandığında o sayfa açılır. Buradan Ders Seçme Ekranına Geçiniz.

4- Ders Seçme Mantığı

1. Sınıfın 1.döneminde bulunan zorunlu derslerin yanında (Z) yazar.

(Z)EĞT101M Eğitime Giriş

(Z)EĞT107M Eğitim Felsefesi

(Z)TAR101G Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I

(S) SEÇMELİ D101ERS ; Seçmeli derslerde aynı seçebileceğiniz birden fazla dersler açılır örnek verelim.

SEÇMELİ D101ERS kodu ile Müzik ve Resim dersinin açıldığını farz edelim

 • SEÇMELİ D101ERS Müzik
 • SEÇMELİ D101ERS Resim

SEÇMELİ D101ERS kodu ile bu açılan derslerden sadece bir tanesini seçmeniz gerekmektedir. Bunların yanında başında (Z) yazan zorunlu dersleri zaten seçmeniz gerekmektedir. Şube seçimleri noktasında her bölümün kendisine ait bir sistemi bulunmaktadır ve her ders için şube seçimi de gerekmeyebilir. Bu konu hakkında herhangi bir soru sorarsanız şimdiden cevaplayalım bilmiyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse Spor Bilimleri Fakültesi ders programını yayınladığında ders programının altında kimlerin hangi şubeyi seçeceğini not düşmüş.

Lakin bu konu çok büyük bir sıkıntı değil zira 23 – 25 Eylül’de danışmanınız ile bu durumu düzeltebilirsiniz.

5 – Öğrenci Onayı

 • Öğrenci ders alma ve onay kısmında yer alan Öğrenci Onayı bölümünü ders kayıtları süresi bitene kadar onaylamayı unutmayın!

İşlemimiz burada bitiyor.

Ders Seçimi duyurusu yapan bazı fakülteler

Diş Hekimliği Fakültesi Ders Seçimleri

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

TUSAŞ-Kazan Meslek Yüksekokulu

Örnek Ders Kayıdı Videosu

* 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı katkı payı/ öğrenim ücreti söz konusu tarihlerde  Türkiye Halk Bankası şubeleri ve internet bankacılığından öğrenci numarası belirtilerek yatırılacaktır.

 

 1. Akademik Takvimde belirlenen tarihlerde ders kaydı yapacak;
 1. Önlisans ve lisans programı öğrencileri Gazi Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,
 2. Lisansüstü öğrencileri ise Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

 

 1. 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ders seçimini tamamlayan öğrenciler, ders kayıt onayını vermek zorundadır. Ders kayıt onayı vermemiş öğrencilerin danışman onayı yapılmayacaktır.

 

!!!DİKKAT!!!

 

Öğrencilerin ders kaydı yaparken iki basamaklı işlemleri gerçekleştirmesi gerekmektedir.

1.Ders seçme

 2.Ders kayıt onayı verme

 

Ders seçimi sonrası ders kayıt onayı vermeyen öğrencilerimizin danışman onayı yapılmayacağından;

             öğrencilerin 22 Eylül 2019 günü en geç 23:59’a kadar öğrenci onayı verip vermediğini kontrol etmeleri eğitim-öğretim hayatları açısından önemlidir.

Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin ilgili maddeleri uyarınca tüm öğrencilerimiz, belirtilen tarihlerde ders alma işlemlerini tamamlayarak ilgili yarıyıl için kaydını yenilemekle mükelleftir. Belirtilen sürede kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyılda derslere ve sınavlara giremez. Bu konudaki sorumluluk öğrencilerimize aittir.

 

 

 1. Üniversitemiz Akademik Danışmanlık Yönergesi’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; öğrencilerin danışman onaylarını, danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) 23-25 Eylül 2019 tarihinde yapması gerekmektedir.

 

 1. Üniversitemiz “Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi”nde tanımlanan mazereti nedeniyle Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde ders kayıt işlemini tamamlayamayan öğrencilerin; 26 Eylül 2019 tarihine kadar Yönerge’de belirtilen belgelerle ilgili akademik birime başvurmaları gerekmektedir.

 

 1. İlgili yönetim kurullarınca kayıtlarla ilgili mazereti Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesine göre incelenen ve kabul edilen öğrenciler, 3-4 Ekim 2019 tarihinde danışmanlarıyla birlikte (etkileşimli) ders kaydı yapabilecektir. Takvimde belirlenen tarihler ile tanımlanan süreçlere uymayan öğrenciler, ders kaydını tamamlamadıklarından öğrencilik haklarından yararlanamayacaklardır.

 

 1. 19-22 Eylül 2019 tarihlerinde ders kaydını, 23-25 Eylül 2019 tarihlerinde ise danışman onayını tamamlayan öğrenciler; 7-8 Ekim 2019 tarihlerinde ders ekleme-bırakma işlemlerini yapabilecektir.

 

 1. Önlisans veya lisans programlarından birine kayıtlı öğrenci, ders tekrarı yapmadığı ve ilk defa aldığı bir dersten 28 Kasım 2019 tarihinde çekilebilir. Bir yarıyıl içinde en çok bir dersten, öğrenim süresince en çok altı dersten çekilme işlemi yapılabilir.

 

 • Program müfredatının ilk iki yarıyılındaki derslerden, tekrarlanan, daha önce çekilme işlemi yapılan veya kredisiz derslerden çekilme işlemi yapılamaz.
 • Bir yarıyılda alınması gereken ders kredisi kadar veya bu kredinin altında ders alan öğrenciye dersten çekilme izni verilmez.

 

 1. Normal öğrenim süresini tamamlayan ve katkı payı/ öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrencilerden tahsil edilecek ücretlere ilişkin Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karara göre belirlenmekte olup 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı söz konusu karar henüz yayımlanmamıştır.

2547 sayılı Kanun uyarınca katkı payı/ öğrenim ücreti ödeyecek öğrencilerin, Öğrenci Bilgi Sisteminde gördükleri ücreti Türkiye Halk Bankası şubeleri ve internet bankacılığından öğrenci numarası belirtilerek yatırmalarından sonra ders kayıt ekranı açılacaktır. Yatırılan ücretten farklı bir ücret belirlenmesi halinde Bahar Yarıyılı başında mahsuplaşma yapılacaktır.

 

Comments

comments

leave a reply

Gazi Üniversitesi Ailesi

Must see news