Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senato Kararları | 16 Nisan 2020 | Akademik Takvim

 Hacı Bayram Veli Üniversitesi Senato Kararları | 16 Nisan 2020 | Akademik Takvim

Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığının yükseköğretim kurumlarında pandemi dönemindeki eğitim öğretim süreçleriyle ilgili alınan kararlar doğrultusunda Üniversitemiz Senatosunun 16 Nisan 2020 tarihli ve 2020/36 nolu kararında “2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak kaydıyla” Üniversitemizin (ön lisans ve lisans) aldığı kararlar aşağıda yer almaktadır.

 ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
2019-2020 ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ
 

TARİH

DÖNEM

AÇIKLAMA

29 Ağustos-4 Eylül 2020

Güz Dönemi
Üniversiteye merkezî olarak yerleşenlerin ilk kayıtları.

4 Eylül 2020

Güz Dönemi
Güz yarıyılında açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİBS’ye girilmesi ve ÖİDB'ye iletilmesi için son gün

11 Eylül 2020

Güz Dönemi
Haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

15 Eylül 2020

Güz Dönemi
Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim öğretim yapan programlar için yeterlik sınavı

25 Eylül 2020

Güz Dönemi
Türkçe eğitim yapan programlara yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı

28 Eylül-2 Ekim 2020

Güz Dönemi
Ön lisans ve lisans öğrencilerinin ders kayıtları

05 Ekim 2020

Güz Dönemi
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

12-13 Ekim 2020

Güz Dönemi
Ders ekleme-bırakma/mazereti nedeniyle süresinde ders kaydı yapamayanlar için ders kaydı

06 Kasım 2020

Güz Dönemi
Ara Sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

23 Kasım-4 Aralık 2020

Güz Dönemi
ARA SINAVLAR (Yıllık sisteme geçen programlar hariç)

23 Kasım 2020

Güz Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Ara Sınavı

14 Aralık 2020

Güz Dönemi
Ara Sınavlar Mazeret Sınav tarihlerinin ilanı

21-25 Aralık 2020

Güz Dönemi
Ara Sınavlar Mazeret Sınavları

03 Ocak 2021

Güz Dönemi
Ara Sınav ve Mazeret Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün

04-08 Ocak 2021

Güz Dönemi
Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması

08 Ocak 2021

Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınav tarihlerinin ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi

12 Ocak 2021

Güz Dönemi
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

18-29 Ocak 2021

Güz Dönemi
DÖNEM SONU SINAVLARI (Yıllık sisteme geçen programların ARA SINAVLARI)

18 Ocak 2021

Güz Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Dönem Sonu Sınavı

25 Ocak 2021

Güz Dönemi
Bahar yarıyılında açılacak derslerin ilgili birimlerce ÖİBS’ye girilmesi ve ÖİDB’ye iletilmesi için son gün

04 Şubat 2021

Güz Dönemi
Dönem Sonu Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün

05 Şubat 2021

Güz Dönemi
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav tarihlerinin ilgili birimlerce ilanı

08-15 Şubat 2021

Güz Dönemi
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınavları (Yıllık sisteme geçen programlar hariç)

12 Şubat 2021

Güz Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Bütünleme Sınavı

18 Şubat 2021

Güz Dönemi
Güz Yarıyılı Bütünleme Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün.

10 Şubat 2021

Bahar Dönemi
Bahar yarıyılı haftalık ders programlarının ilgili birim ağ adreslerinden ilan edilmesinin son günü

15-19 Şubat 2021

Bahar Dönemi
Ön lisans ve lisans öğrencilerin ders kayıtları

22 Şubat 2021

Bahar Dönemi
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

04-05 Mart 2021

Bahar Dönemi
Ders ekleme-bırakma/mazereti nedeniyle süresinde ders kaydı yapamayanlar için ders kaydı

08-09 Mart 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için üç dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin Üç Ders Sınav başvuruları

11-14 Mart 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için üç dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin ÜÇ DERS SINAVI

16-17 Mart 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin Tek Ders Sınav başvuruları

19 Mart 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin TEK DERS SINAVI

02 Nisan 2021

Bahar Dönemi
Ara Sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

12-22 Nisan 2021

Bahar Dönemi
ARA SINAVLAR (Yıllık sisteme geçen programlar hariç)

12 Nisan 2021

Bahar Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Ara Sınavı

30 Nisan 2021

Bahar Dönemi
Ara Sınavlar Mazeret Sınav tarihlerinin ilanı

03-07 Mayıs 2021

Bahar Dönemi
Ara Sınav Mazeret Sınavları

21 Mayıs 2021

Bahar Dönemi
Dönem Sonu Sınav tarihlerinin ilgili program ağ adresinden ilan edilmesi

24 Mayıs 2021

Bahar Dönemi
Ara Sınav ve Mazeret Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün

31 Mayıs-03 Haziran 2021

Bahar Dönemi
Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması

03 Haziran 2021

Bahar Dönemi
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

07-18 Haziran 2021

Bahar Dönemi
DÖNEM SONU SINAVLARI (Yıllık sisteme geçen programların YIL SONU SINAVLARI)

14 Haziran 2021

Bahar Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Dönem Sonu Sınavı

25 Haziran 2021

Bahar Dönemi
Dönem Sonu Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün

28 Haziran 2021

Bahar Dönemi
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav tarihlerinin ilgili birimlerce ilanı

30 Haziran-07 Temmuz 2021

Bahar Dönemi
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları

30 Haziran 2021

Bahar Dönemi
YÖK 5(ı) Dersleri Bütünleme Sınavı

13 Temmuz 2021

Bahar Dönemi
Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınav notlarının elektronik ortamda girilmesi için son gün.

26-27 Temmuz 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için üç dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin Üç Ders Sınav başvuruları

29-30 Temmuz 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için üç dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin ÜÇ DERSİ SINAVI

03-04 Ağustos 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin Tek Ders sınav başvuruları

06 Ağustos 2021

Bahar Dönemi
Mezuniyet için tek dersi kalan ön lisans ve lisans öğrencilerinin TEK DERS SINAVI

10-31 Ağustos 2020

Yaz Okulu
Güz yarıyılı ön lisans ve lisans eğitimi için özel ve misafir öğrenci başvuruları

21-24 Eylül 2020

Yaz Okulu
Güz yarıyılı ön lisans ve lisans eğitimi için kabul edilen özel ve misafir öğrenci kayıtları

04 Ocak 2021

Yaz Okulu
Ön lisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü

11-27 Ocak 2021

Yaz Okulu
Bahar yarıyılı için ön lisans ve lisans eğitimine özel ve misafir öğrenci başvuruları

20-22 Ocak 2021

Yaz Okulu
Ön lisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvurularının alınması

29 Ocak 2021

Yaz Okulu
Ön lisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilan edilmesi

10-12 Şubat 2021

Yaz Okulu
Bahar yarıyılı için ön lisans ve lisans eğitimine özel ve misafir öğrenci kayıtları

14 Ağustos 2020

Diğer
Ön lisans ve lisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı

11 Eylül 2020

Diğer
Yurtdışından ön lisans ve lisans eğitimi için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı

14 Eylül 2020

Diğer
Çift anadal/yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı

14-25 Eylül 2020

Diğer
Yurtdışından kabul edilen ön lisans ve lisans öğrencilerin kayıtları

19-20 Şubat 2021

Diğer
Ek Sınav başvuruları (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

22-26 Şubat 2021

Diğer
Ek Sınav-1 (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

01-05 Mart 2021

Diğer
Ek Sınav-2 (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

11-12 Ağustos 2021

Diğer
Ek Sınav başvuruları (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

16-20 Ağustos 2021

Diğer
Ek Sınav-1 (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

23-27 Ağustos 2021

Diğer
Ek Sınav-2 (Azami süresini dolduran öğrenciler için)

 • Ön lisans ve lisans programları için ara sınavlar; sunum, ödev, rapor, araştırma, proje ödevi vb. yöntemlerle yapılacaktır.
 • Derse giren öğretim elemanı tarafından Ara Sınav içeriği MERGEN sistemine 04 Mayıs 2020 tarihine kadar girilecektir. Öğretim elemanlarınca 04 Mayıs 2020 tarihine kadar verilen Ara Sınav ödevleri de bu kapsamda geçerli sayılacaktır.
 • Öğrenciler hazırlamış oldukları Ara Sınav ödevlerini 04-20 Mayıs 2020 tarihleri arasında MERGEN sistemiüzerinden yükleyecekler veya ödevlerini MERGEN sistemine yükleyemeyen öğrenciler e-mail yoluyla ilgili öğretim elemanına ileteceklerdir.
 • Öğretim elemanlarının öğrencilerden MERGEN sistemi veya e-mail yoluyla almış oldukları Ara Sınav ödevleri pandemi sonrasında ilgili birimlere teslim edilecektir.
 • 10 Haziran 2020 tarihine kadar Ara Sınav notları öğretim elemanları tarafından Öğrenci Bilgi Sistemine işlenecektir.
 • Mazeret sınavları (Ara Sınav) yukarıda belirtilen usulle 01-05 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Öğretim elemanları tarafından 10 Haziran 2020 tarihine kadar Ara Sınav notları Öğrenci Bilgi Sistemine girilecektir.
 • 19 Haziran 2020 tarihinde Bahar Dönemi Dersleri tamamlanacaktır.
 • 2019-2020 Bahar dönemi YÖK 5/i dersleri sınavları 22 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmıştır.
 • Öğrenciler Ara Sınavlarda, bahar döneminin ilk 6 haftasında işlenen ders müfredatından sorumlu olacaktır.
 • Bahar dönemi dönem sonu (Final) sınavlarının tarihleri ve yapılış şekli pandemiye ilişkin gelişmeler göz önünde bulundurularak Senato tarafından değerlendirilecektir.
  Öğretim elemanlarımıza, idari personelimize, öğrencilerimize ve ailelerine sağlıklı günler dileriz.

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın