DUYURULAR

ALMANCA-ARAPÇA-FRANSIZCA HAZIRLIK MUAFİYET SINAVI BİLGİLENDİRME 2019-2020

Hazırlık Muafiyet Sınavı 1. Aşama Sonuçları

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YABANCI DİLDE YETERLİK SINAVI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME 

ALMANCA – ARAPÇA – FRANSIZCA HAZIRLIK PROGRAMI

Değerli Öğrencilerimiz,

Uzun ve yorucu bir çalışmanın ardından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavları geçerek üniversitemiz öğrencisi olmaya hak kazandınız. Gazi Üniversitesi’nin yabancı dilde eğitim yapan (kısmen ya da tamamen) lisans programlarına ilk kez kaydını yaptırmış veya bir önceki akademik dönemde başarısız olmuş bütün öğrencilerin mevzuat gereği yeni ders yılı başında Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve uygulanan Yabancı Dilde Yeterlik (Muafiyet) Sınavına girmesi gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf sayılarak bölümlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine başlarlar. Sınava katılmayanlar veya katıldığı halde başarılı olamayan öğrencilerin yabancı dil hazırlık programını takip etmeleri zorunludur. 

1. Tüm öğrencilerimizin sınav yerleri http://ydyo.gazi.edu.tr  adresinden duyurulacaktır. Duyuruların dikkatle takip edilmesi rica olunur. 

2. Hazırlık programına devam edecek ALMANCA-ARAPÇA-FRANSIZCA öğrencileri için 19 Eylül 2019 Perşembe günü bir bilgilendirme (oryantasyon) programı düzenlenecektir. 

  • ALMANCA öğrencileri: Gölbaşı Yerleşkesi Sosyal Tesisleri Küçük Salon- Saat: 10.30
  • ARAPÇA öğrencileri: Gölbaşı Yerleşkesi Sosyal Tesisleri Büyük Salon- Saat: 14.00
  • FRANSIZCA öğrencileri: Gölbaşı Yerleşkesi Sosyal Tesisleri Büyük Salon- Saat: 10.30

Hazırlık programının detaylarına ilişkin bilgilerin (eğitim-öğretim programı, sınav sistemi, devamsızlık durumu, sınıf dışı etkinlikler vs.) verileceği bu programa tüm öğrencilerimizin katılımı önem teşkil etmektedir. Programla ilgili ayrıntılar http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

3. Hazırlık sınıfına devam edecek olan ALMANCA-ARAPÇA-FRANSIZCA öğrencilerimiz Seviye Tespit Sınavına GİRMEYECEKLERDİR.

Hazırlık Yeterlik (Muafiyet) Sınavıyla ilgili bilgiler (ALMANCA-ARAPÇA-FRANSIZCA Öğretmenliği Programları)

1. Sınav iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama 16 Eylül 2019 saat 14.00’da başlayacaktır. Birinci aşamayı geçen öğrenciler için ikinci aşama 18 Eylül 2019 saat 14.00’da başlayacaktır. 

2. Sınavların tümü Gazi Üniversitesi Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleşecektir. (Birinci ve İkinci aşama sınavının yapılacağı sınıflarla ilgili bilgiye http://ydyo.gazi.edu.tr adresinden ulaşılabilir.) 

3. Birinci aşama Okuma ve Dinleme bölümlerinden oluşmaktadır. Birinci aşamadan 59,5 ve üstü puan alan öğrenciler sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanacaklardır. 

4. Sınavın ikinci aşaması Yazma ve Konuşma bölümlerinden oluşmaktadır. Bu aşamada 59,5 ve üstü puan alan öğrenciler başarılı sayılarak fakültelerinde eğim almaya başlayacaktır. 

5. Sınava gelirken, yanınızda fotoğraflı kimlik belgesi (Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, vs.) , öğrenci kimliği veya kayıt sırasında aldığınız öğrenci belgesinin olması gerekmektedir. 

6. Yurt içinde veya dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan Gazi Üniversitesi’nin zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan lisans düzeyinde eğitim veren birimlerine yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin, daha önce Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi alıp almadıklarına bakılmaksızın, Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nun uygulayacağı Yabancı Dil Yeterlik Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. 

8. Yabancı Dil Hazırlık Programından muaf olabilmek için geçerli ulusal ve uluslararası sınavlara ve bu sınavlardan istenen puanlara ilişkin bilgiye web sitemizden (http://ydyo.gazi.edu.tr/posts/view/title/egitim-ogretim-ve-sinav-yonergesi-106463?siteUri=ydyo) ulaşılabilmektedir. 

  • ARAPÇA Hazırlık Yeterlik Sınavı içeriği ve puanlaması aşağıdaki şekilde olacaktır.

Yazar hakkında

gaziuniversitesiailesi

Gazi Üniversitesi Ailesi, 2017 Yılında Gazi Üniversitesi öğrencisi tarafından bütün Gazi Üniversitesi & Hacı Bayram Veli Üniversitesinin akademisyenlerine, öğrencilerine, çalışanlarına en doğru ve en güncel bilgileri ulaştırmak amacıyla kurulmuştur.

Yorum yap